Rekrutacja 2019/2020

rekrutacja

  Ogłoszenie o naborze do Przedszkola Publicznego w Żędowicach

na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żędowicach ogłasza nabór na 19 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

tabela rekrutacja

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 kryteria

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Żędowicach na rok szkolny 2019/2020 PDF
Oświadczenie o rodzeństwie kandydata kontynuującym edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru PDF 
Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie szkoły podstawowej,
na terenie którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru
PDF 
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej PDF 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF 
Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej  PDF
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny  PDF

 podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- Zarządzenie Nr 11/ XXIX /2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25.01.2019 r.